Facultatea  Ştiinţe Economice, componentă a Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, şi-a întâmpinat primii studenţi în octombrie 1992, fiind prima facultate particulară cu acest profil din Republica Moldova.
Misiunea Facultăţii de Ştiinţe Economice este de a forma specialişti în economie, cu o temeinică pregătire profesională, capabili de a se integra rapid şi eficient, şi de a răspunde exigenţelor locurilor de muncă unde se vor angaja pe piaţa muncii internă şi internaţională, de a dezvolta studenţilor aptitudini de creativitate şi competitivitate, în concordanţă cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.

Catedra BA, REI, TURISM reprezinta una din subdiviziunile structurale de baza cu caracter metodico-didactic a Facultătii Stiinţe Economice ce are o direcţie prioritară în organizarea şi pregătirea la un nivel înalt a studenţilor ciclului I, ciclului II și ciclului III.

Programul  Business și Administrare are drept scop formarea abilităţilor şi cunoştinţelor teoretice şi practice care contribuie la o asanare a planificării, organizării şi implementării controlului asupra afacerilor şi activităţilor economice, atât în sectorul privat, cât şi în cel public, non-profit/voluntar/sectoarele terţe.

Programul  Marketing și logistică îşi propune să ofere un rol esenţial în succesul oricicărei afaceri. Acest program este proiectat pentru a oferi studenților competenţele necesare pentru o carieră de succes în marketing. Studenții dezvoltă cunoștințele comportamentului consumatorilor şi importanţa cercetării de piaţă atunci când se iau decizii privind stabilirea preţurilor, distribuirea şi promovarea produselor/serviciilor pe diferite pieţe. Din acest context, studenții învață cum să proiecteze, dezvolte, implementeze şi gestioneze eficient strategiile de marketing.

Programul Relații economice internaționale are drept scop de a oferi studenţilor cunoștințe de bază în afacerile internaționale. Programul REI oferă studenților abilitatea de aplicare a teoriilor în practica lumii reale, situaţii de afaceri folosind gândirea critică şi abilităţi de a lua decizii strategice. Programul conține cursuri care se axează pe experiența întreprinderilor la nivel mondial, inovare, marketing internaţional şi reglamentare. Studenții sunt bine pregătiți pentru a lucra în mediul de afaceri. Programul REI este destinat studenților interesați în ocuparea unei poziții semnificative pe piața globală. Licența în REI combină aptitudinile personale cu cunoștinţele teoretice şi analitice în instruirea liderilor viitori în afacerile internaţionale.

Programul Turism îşi propune să ofere cunoştinţe teoretice şi practice, abilităţi care să conducă la îmbunătăţirea ofertei care să facă față la cererea în creştere. Programul include concepte teoretice şi aptitudini profesionale. Studenții vor explora modul în care funcţionează afacerile de turism, cum se comportă turiştii şi care este impactul turismului pe ţări, culturi şi mediu. Studenții vor dezvolta noi concepte de turism; iniţiative de ecoturism; gestionarea agențiilor de turism, centre de conferinţe, marketingul agenţiilor de turism.

Reclame