PROGRAME ANALITICE. SUPORTURI DE CURS

CICLUL II – MASTERAT

PROGRAM BUSINESS MANAGEMENT ȘI ANTREPRENORIAT

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

Codul şi denumirea disciplinei conform planului de studiu al programului

 

Numele, prenumele cadrului didactic ce asigură realizarea activităţilor didactice teoretice și practice Titlul şi gradul didactic-ştiinţific Suportului didactic

 

ANUL 1
F.01.O.001 Economics Managerial axat pe soluţionarea problemelor (ateliere)

 

Stratan Alexandru Doctor habilitat, profesor universitar Economics managerial axat pe solutionarea problemelor

Economics managerial

Economix Managerial rom

F.01.O.002 Managementul în condiţii de risc şi criza

 

Burlacu Natalia Doctor habilitat, profesor universitar Managementul in conditii de risc si criza
Blagorazumnaia Olga (alolingvi) Doctor, conferențiar

universitar

Менеджмент в условиях кризиса и риска
F.01.O.003 Metodologia și etica cercetării în științe economice Burlacu Natalia Doctor habilitat, profesor universitar Metodologia si etica cercetarii in stiinte economice

Методология научных исследований

F.01.O.004 Diplomația economică Roșca Petru Doctor habilitat, profesor universitar Diplomatia Economica

Diplomatia economica II

F.01.O.005 Proprietatea intelectuală: politici, legi şi aplicaţii Galben Ilian Doctor, conferențiar

universitar

Proprietatea intelectuala

 

Proprietatea intelectuala

S.01.O.006 Recrutare, selecție și inducție în MRU Guzun Stela Doctor, conferențiar

Universitar interim.

 
Blagorazumnaia Olga (alolingvi) Doctor, conferențiar

universitar

Набор отбор и распределение человеческих ресурсов
F.02.O.007 Studii comparate: politici, reforme si tendinte în mediul de afaceri şi managementul IMM (ateliere) Burlacu Natalia Doctor habilitat, profesor universitar Studii comparate politici, reforme şi tendinţe în comerţul internaţional
F.02.O.008 Managementul proiectelor

 

Coadă Ludmila

prelegeri

Doctor, conferențiar

universitar

Managementul proiectelor
Drăgălin Iuliana Doctor, conferențiar

universitar interim.

Managementul proiectelor pdf

Managementul_proiectelor II

F.02.O.009 Teoria deciziilor  Guzun Stela Doctor, conferențiar

Universitar interim.

Teoria deciziilor
Robu Elena

 (alolingvi)

Doctor, conferențiar

universitar

Теория принятия решений
S.02.O.010 Conflict management: strategii de mediere şi negociere Guzun Stela Doctor, conferențiar

Universitar interim.

Conflict management strategii de mediere si negociere
Blagorazumnaia Olga (alolingvi) Doctor, conferențiar

universitar

Конфликт менеджмент стратегии переговоров
S.02.A.011 Strategic Marketing Management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii Gribincea Alexandru Doctor habilitat, profesor universitar Strategic marketing management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii

Strategic marketing management orientat spre creştere corporativă şi crearea valorii suport de curs

Robu Elena

 (alolingvi)

Doctor, conferențiar

universitar

Стратегический менеджмент маркетинг ориентированный на корпоративный рост и создание ценностей
S.02.A.013 Uzanțe comerciale în contracte internaționale Baeșu Valeriu Doctor, conferențiar

universitar

 
Anul II
S.03.A.021 Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture Pestușco Nina Doctor, conferențiar

universitar

Inovare, Startup-Uri şi Capital Venture
S.03.A.022 Managementul inovațiilor și dezvoltarea de noi produse (n-a fost selectat) Pestușco Nina Doctor, conferențiar

universitar

Managementul inovațiilor și dezvoltarea de noi produse

Managementul inovatiilor si dezvoltarea produselor noi

S.03.O.023   Finanţarea antreprenoriatului Robu Elena Doctor, conferențiar

universitar

Финансирование предпринимательства
S.03.O.024  Contabilitatea şi managementul riscului Burlacu Natalia Doctor habilitat, profesor universitar Contabilitate si managementul riscului

Contabilitatea si managemntul riscului II

Evsiukova Raisa

(alolingvi)

Doctor, conferențiar

universitar

Учет и управление рисками

 

 

 

 

CICLUL I – LICENȚĂ

1.   Burlacu Natalia  Fundamentele-managementului

Managementul-crizei-si-a-situatiilor-de-risc

Manual Management General

Curs universitar Managementul anticriza

2.   Moldovan-Bătrînac Viorelia Programa analitica Fundamentele Marketingului

Suport de curs  Fundamntele marketingului

 Suport de curs Marketingul serviciilor 

Suport de curs Dezvoltarea relațiilor cu consumatorii și a valorii prin marketing

Suport de curs Politica de pret

Suport de curs Marketing direct

Suport de curs Logistica industrială, comercială. Distribuția

Suport metodologic pentru elaborarea lucrării de grup 2 la disciplina Fundamentele marketingului

Cerințe pentru elaborarea portofoliului în grup 4-6 persoane, Marketingul serviciilor

Ghid de elaborare a studiului critic a unui articol de ziar revistă de specialitate la disciplinele din aria curriculară Marketing

Programa analitica Marketingul serviciilor

Suport de curs Marketingul serviciilor

Suport de curs Politica de Produs

Teme pentru activitatea practică individuală şi în grup la disciplina Marketingul Serviciilor

Suport metodologic pentru elaborarea lucrării de grup la disciplina Marketingul Serviciilor

Cerințe pentru elaborarea portofoliului în grup 4-6 persoane la disciplina Marketingul Serviciilor, pentru studenții anului II, ciclul I, Licență

3.   Roșca Petru  Programa-analitica REI

Programa analitica Bazele-antreprenoriatului

Suport de curs novareа și cercetarea – factori cheie în sporirea calității și competitivității produselor pe piața internațională

Suport de curs Migratia fortei de munca din Republica Moldova. Politica R. M. si UE in domeniul migratiei populatiei

Suport de curs Activitatea de comerț exterior a RM în perioada 2000-2015

Suport de curs Comertul mondial

4.   Gribincea Alexandru Politica-dezvoltarii-turismului-receptor-in-Moldova

Economia-si-politica-in-turism

Managementul-turismului-si-industriei-ospitalitatii-in-contextul-mediului-de-afaceri-global

Marketingul-agentiei-de-turism

Strategii-ale-businessului-global

Dezvoltarea produsului turistic

Managementul serviciilor de alimentare si bauturi

Securitarea si asigurarea in Industria Ospitaliera

Managementul Reclamatiilor si Recompenselor

Suport de curs Globalizarea Economiei mondiale

Suport de curs Marketing international

Suport de curs Licitatii de import. Licitatiile in comert exterior. Lohnul – tehnica contemporana de comert

Suport de curs Politica comerciala comuna

Suport practic Organizația Mondială a Comerțului (OMC)

Suport de curs Электронная торговля

Suport de curs Международная торговля товарами и услугами

Suport de curs Регулирование международной торговли

Suport de curs Economia mondiala

Дополнительный материал к ознакомлению – Швейцарский банковский центр

Ghid metodic EXPORTUL ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE

5.   Blagorazumnaia Olga Antreprenoriat-si-intreprindere

Business-si-strategia-corporativa

Fundam-management

Management-industrial

Management-resurselor-umane

Managementul-crizelor

Managementul-inovatiilor

Managementul-proiectelor

Suport de curs Производственный менеджмент

Suаport de curs Менеджмент человеческих ресурсов

Suport de curs Основы предпринимательства

Suport de curs Основы менеджмента

6.   Drăgălin Iuliana  Suport de curs Les négociations d_affaires

Suport de curs Negocierea internationala

Suport de curs Les relations interpersonnelles

Suport de curs Les enchères et les négociations

Suport de curs Etapes des négociations

Suport de curs Styles de négociations

Suport de curs 11 etapes du cycle de vie du produit

Suport de curs L_evolution du concept qualité

Suport de curs La qualité dans les services

Suport de curs La qualite et le client

Suport de curs Les etapes de la demarche qualite fondee sur le PDCA

Suport de curs Maîtriser-la-qualité-en-conception

Suport de curs Mg de la qualite

Suport de curs Communication

Suport de curs Les niveaux du management dans une organisation

Suport de curs L_ organization comme fonction de gestion

Suport de curs L_ENVIRONNEMENT DE L_ENTREPRISE

Suport de curs La motivation

Suport de curs LE CONCEPT DU MANAGEMENT STRATÉGIQUE

Suport de curs Le contrôle le management

Suport de curs Leader et Leadership

Suport de curs Les concepts fondamentaux du managent

Suport de curs Les décisions et le processus de décision

Suport de curs LES FONCTIONS Du MANAGEMENT

Suport de curs Les styles de gestion

Suport de curs Teoria Asteptarilor

Suport de curs Theories des organisations

7.   Galben Ilian  Management-industrial
8.   Ioniță Veaceslav  Managementul-achizitiilor-strategice-si-publice
9.    Lisa Galina  Drept-turistic-si-hotelie

Fundamentals-of-management_

Les-fondamentaux-du-marketing

Logistiques-et-gestion-des-canaux-de-distribution

Managementul-industrial_

Managementul-operatiunilor-hoteliere_

Marketing-fundamentals_

Serviciul-clienti-pentru-ospitalitate-si-turism

Managementul serviciilor de alimentare si bauturi

Securitarea si asigurarea in Industria Ospitaliera

Managementul Reclamatiilor si Recompenselor

Suport de curs Fundamentals of Marketing

Suport de curs Marketing de services limba franceza

Suport de curs Merketingul serviciilor

MANAGEMENTUL OPERATIUNILOR HOTELIERE

SUPORT DE CURS

Capitolul 1_Industria Ospitalitatii – Concept

Capitolul 2_GM

Capitolul 3_Serviciul rezervari

Capitolul 4_HR

Capitolul 5_Departamentul de contabilitate

Capitolul 5_MG finanicar

Capitolul 6_Organizarea activitatii serviciului de etaj

Capitolul 7_Sales si MK

Capitolul 8_Departamentele functionale

Capitolul 9_Departamentul de alimentatie

Capitolul 10_Departamentul de Pază şi Protecţie în Hotel

Capitolul 11_Specificul contractelor de asociere în industria hotelieră

Capitolul 12_Procurarea unui hotel

Capitolul 12_Siguranţa şi serviciul Securitate al proprietăţii.

Capitolul 14_Alte operatiuni de ospitalitate

Capitolul 15_Administrarea intr-o Industrie Hoteliera Globala

Capitolul 15_Administrarea intr-o Industrie Hoteliera Globala

Capitolul 15_Ospitalitate pentru afaceri

 

OPERATIUNI TURISTICE

Tema I_Introducere MG serv hotel

Tema II_Asociatii Internationale in Turism

Tema III_Contractul intre hotelier si intermediarii din turism

Tema IV_MG RU

Tema iV_Organizarea front-office-ului

Tema IV_Specificul contractelor de asociere în industria hotelieră

Tema IX_Comunicarea in hotel

Tema IX_Departamentele functionale

Tema V_Serviciul rezervari

Tema VII_Organizarea activitatii serviciului de etaj

Tema VII_Yield Management in Hotel

Tema VIII_Organizarea activitatii serviciului de alimentatie

 

SERVICIUL CLIENTI PENTRU OSPITALITATE

SI TURISM

Tema I_Definiţii ale serviciului clienţi în turism

Tema II – Customer Service pentru Ospitalitate si Turism

Tema III – Proiectarea, procesul, design-ul prestarii serviciilor pentru clienti

Tema IV – Previziunea capacitatea de planificae si control_updated

Tema IX_Planificarea şi controlul calităţii

Tema V_Managementul Resurselor Umane

Tema VI_Calitatea prestarii serviciilor. Serviciul Clienti

Tema VII_Procesul de management al calitatii pentru serviciul clienti

Tema VIII_Operatiuni de îmbunatatire a serviciilor

Tema X_Managementul fidelizarii clientilor

10.  Pestușco Nina  Antreprenoriat si Intreprindere

Business si Strategii Corporative

Management Industrial

Management Inovatiilor si Tehnologiilor

11.  Robu Elena Fundamentele-marketingului

Operatiuni-turistice

Managementul-operatiunilor-hoteliere

Managementul-reclamatiilor-si-recompenselor

Managementul-serviciilor-de-alimentare-si-bauturi

Securitarea-si-asigurarea-in-industria-ospitaliera

Managementul serviciilor de alimentare si bauturi

Securitarea si asigurarea in Industria Ospitaliera

Managementul Reclamatiilor si Recompenselor

 

 

12.  Barcari Igor Managementul serviciilor de alimentare si bauturi

Securitarea si asigurarea in Industria Ospitaliera

Managementul Reclamatiilor si Recompenselor

13.  Guzun Stela  Cercetari-de-marketing

Fundamentele-marketingului

Managementul-inovatiilor-si-tehnologiilor

Principii-si-practica-comunicarii-stiintifice

Tehnologia_calitatea_expertiza_marfurilor

Suport de curs Cercetari de marketing (1)

Suport de curs Cercetari de marketing (2)

Suport de curs Cercetari de marketing (3)

Suport de curs Cercetari de marketing (4)

Suport de curs Cercetari de marketing (5)

Suport de curs Cercetari de marketing (6)

Suport de curs Cercetari de marketing (7)

Suport de curs Cercetari de marketing (8)

Suport de curs Cercetari de marketing (9)

14.  Țăruș Radu  Logistica-comertului-international

Logistica-si-managementul-canaleleor-de-distributie

Logistica-si-managementul-lantului-de-valori

Marketing-industrialulim-marketingul-international

Psihologia-bussinesului

Strategii-globale-de-afaceri

Strategii-globale-si-dezvoltare-durabila__

15.  Țibuleac Ana Comunicare Organizationala si Protocol Social si de Stat

E-commerce

Global Strategy and Sustainable Development

International Marketing Management

Marketing Research

Negocieri in afaceri

Principii si Practica Scrierii Stiintifice

Suport de curs International Negotiation

Suport de curs Interpersonal Relationsh

Suport de curs Negotiation styles

Suport de curs Business Negitiations

Suport de curs Negotiation tecnigues and tactics

Suport de curs Stages of Negotiations

Suport de curs Brand Strategy and international product policy

Suport de curs International Market research

Suport de curs International Marketing

Suport de curs Internationalization and country sellection

Suport de curs Product development

16.  Trifonova Larisa  Bazele-antreprenoriatului

Business-si-strategia-corporativa

Cercetari-de-marketing

Comunicarea-organizationala-protocol-social-si-de-stat

Logistica-si-managementul-canalelor-de-distributie

Managementul-crizelor-si-a-situatiilor-de-risc

Negocieri-in-afaceri

Principii-si-practica-comunicarii-stiintifice

Psihologia-businessului

Sisteme-de-management-a-calitatii

Strategie-globala-si-dezvoltare-durabila

Tehnici-practici-si-proceduri-de-export-import

Valori-etica-si-diversitate-in-business

 

Suport de curs Geopolitica

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s