SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

APROBAT PRIN H O T Ă R Â R E A nr. AT-6/4 din 15 noiembrie 2016

Universitatea Liberă Internaţionale din Moldova

Profilul: 521.Economie, business, administrare

Specialitatea: 521.03. Economie și management în domeniul de activitate;

521.02. Economie mondială și Relații economice internaționale

 

 1. Preşedinte: Roșca Petru, dr. hab., prof. univ., ULIM
 2. Vicepreşedinte: Blagorazumnaia Olga, dr., conf. univ., ULIM
 3. Secretar ştiinţific: Drăgălin Iuliana, dr. ULIM
 4. Gribincea Alexandru, dr. hab., prof. univ., ULIM
 5. Burlacu Natalia, dr. hab., prof. univ., ULIM
 6. Morega Dan Ilie, dr. hab., prof. univ., ULIM
 7. Ţâu Nicolae, dr. hab., prof. univ., ASEM
 8. Stratan Alexandru, dr. hab., prof. univ., AȘM
 9. Moldovanu-Bătrînac Viorelia, dr., conf. univ., ULIM
 10. Galben Ilian, dr., conf. univ., ULIM
 11. Bujor Oleg, dr., conferenţiar universitar, AŞM
 12. Crotenco Iuri, dr. hab., prof. univ., IRIM
 13. Evsiukova Raisa, dr. conf. univ., ULIM
 14. Graur Elena, dr., conf. univ., UCCM
 15. Ioniţă Veaceslav, dr., conf. univ., ULIM
 16. Postică Maia, dr., conf. univ., USM
 17. Spînu Ana, dr., conf. univ., ULIM
 18. Robu Elena, dr. în științe economice, ULIM
 19. Pestușco Nina, dr. în științe economice, ULIM
 20. Buzdugan Adriana, dr. în științe economice, ULIM
 21. Taranenco Lilia, dr. în științe economice, ULIM
Reclame