ANUNȚURI

AVIZ

GOLOVCO VLADIMIR

EFICIENȚA MANAGEMENTULUI AFACERILOR SUSTENABILE ÎN SECTORUL SERVICIILOR POȘTALE SPECIALITATEA 521.03- Economie şi management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:

BURLACU Natalia, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali:

STRATAN Alexandru, doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, m.c.

POSTICĂ Maia, doctor în ştiinţe economice, conferenţiar universitar

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

ROȘCA Petru, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, ULIM

PESTUȘCO Nina, secretar ştiinţific, doctor în științe economice, conferenţiar universitar, ULIM

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM

DOGA Valeriu, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, AŞM

ROBU Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar, ULIM

Susţinerea va avea loc la data de 22 noiembrie 2018 ora 15.00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 34.521.03-20 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova pe adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Părcălab, 52, et.3, bir.212.

Teza de doctor Golovco Vladimir

Autoreferat Golovco Vladimir


A V I Z

SALIH NAJI

THE IMPACT OF SELF ECONOMIC MANAGEMENT AND TECHNOLOGY ON ELEMENTARY SCHOOLS ACHIEVEMENTS AT ARAB SCHOOLS IN ISRAEL

IMPACTUL AUTOGESTIUNII ECONOMICE ȘI TEHNOLOGIEI ASUPRA REALIZĂRILOR ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE ARABE DIN ISRAEL

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Conducător științific: ȚÂU Nicolae, doctor habilitat în științe economie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat D 34.521.03-19 a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. 7 din 11.05.2018 , în următoarea componență:

BURLACU Natalia, președinte, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

DRĂGĂLIN Iuliana, secretar științific, doctor în științe economie, conferențiar universitar

CROTENCO Iuri, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Cobzari Liudmila, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar GRAUR Elena, doctor în științe economice, conferențiar universitar

FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Israel)

Referenți Oficiali:

GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar CRUDU Rodica, doctor în științe economice, conferențiar universitar

 

Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 14:00, în ședința Consiliului științific specializat D 34.521.03-19, în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 245.

Teza de doctor Salih Naji

Autoreferat engl Salih Naji

Autoreferat Salih Naji

 

A V I Z

BEN SHABO RINA

 DESCENTRALIZAREA ȘCOLILOR DIN ISRAEL ÎN CONTEXTUL NOULUI MANAGERIALISM

 SPECIALITATEA 521.03 – ECONOMIE ȘI MANAGEMENT ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE

Condător științific: BLAGORAZUMNAIA Olga, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Consiliul Științific Specializat a fost aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr.7 din 11.05.2018, în următoarea componență:

BURLACU Natalia, preşedinte, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar

ROBU Elena, secretar științific, doctor în științe economice, conferențiar universitar

ȚĂU Nicolai, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar

BUJOR Oleg, doctor în științe economice, conferențiar universitar

FARHAN Hbus, doctor în filozofie (Istrael)

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Referenți Oficiali:

STRATAN Alexandru, doctor habilitat  în științe economice, profesor universitar, m.c.

TCACI Carolina, doctor în științe economice, conferențiar universitar

 

Susținerea va avea loc la 10.10.2018, la ora 16.00, înședința Consiliului științific specilaizat D 34.521.03-17  – în cadrul ULIM, adresa: Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, etajul 2, sala 212.

Teza de doctor Ben Shabo Rina

Autoreferat Ben Shabo Rina

Autoreferat_ eng Ben Shabo Rina

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dlui

COȘERIN Victor

 cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării”

 

La data de 28 septembrie 2018, ora 1500 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 16 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dlui COȘERIN Victor cu tema „Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Burlacu Natalia, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:        Ulian Galina, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM

Ivan Angela, doctor inginer, conferențiar universitar, România

Teza de doctor_Dezvoltarea și perfecționarea managementului administrării locale în condițiile europenizării  Coserin Victor 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Autoreferat_Coserin Victor

 

 

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei

HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina

 cu tema „ Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice

 

La data de 21 septembrie 2018, ora 1200 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 18 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 245 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei HAȘEGAN-MAREȘ Gabriela Adina cu tema  Impactul auditului managemrial intern asupra administrări instituțiilor publice specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Țâu Nicolae, doctor habilitat, profecor universitar

Referenți oficiali:  Paladi Ion, doctor habilitat, profecor universitar, ASEM

Hurloiu Lăcrămiora, doctor, conferențiar universitar, România

A V I Z

privind susținerea tezei de doctor în economie a dnei

Iagar Mariana Lucica

 cu tema Managementul asigurării cu resurse financiare a instituțiilor publice din România  ”

La data de 06 mai 2017, ora 10.00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 11 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 212 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei Iagar Mariana Lucica  cu tema „Managementul asigurării cu resurse financiare a instituțiilor publice din România ” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

 

Conducător ştiinţific: Ganea Victoria dr., hab.prof. univ.,

 Referenți: Stratan Alexandru dr., hab.prof. univ.,

Anastase Elena dr.,în ștințe economice

 

 

ANUNȚ

Pe data de 22.12.16 la ora 10.00  va avea loc Ședința 

SEMINARUL ȘTIINȚIFIC de PROFIL

 Să discută:

1. Bădărău Elena, cu tema: Problemele eficientizării comerțului exterior la începutul secolului XXI

Conducător științific –  Gribincea Alexandru dr.hab., prof. univ.

Recenzenți: Roșca  Petru. dr.hab., prof.univ.,  Soltan Ana,  dr., conf.univ.

2. Gudei Simona Corina, cu tema: Promovarea exportului produselor agroalimentare ecologice din România pe piața comunitară

Conducător științific  – Gribincea Alexandru,  dr.hab., prof. univ.

Recenzenți: Crotenco Iurie. dr.hab., prof. univ., Drăgălin Iuliana, dr., conf.univ.

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR – BĂDĂRĂU ELENA ÎN CADRUL SEMUNARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

CALERIE FOTO

ANUNȚ

privind susținerea tezei de doctor în economie a dnei Guzun Stela

 cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova”

La data de 26 ianuarie 2017, ora 15.00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 34.521.03 – 13 din cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, et. 2, bir. 212 vă avea loc susţinerea tezei de doctor în economie a dnei Guzun Stele cu tema „Evaluarea performanței echipei de management în industria textilă din Republica Moldova” specialitatea 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Conducător ştiinţific:Babii Leonid Dr., hab. univ., US ”Alecu Russo„ Bălți

Referenți oficiali: Ulian Galina  Dr. hab., prof. univ., USM

Tcaci Carolina Dr., conf. univ., US ”Alecu Russo„ Bălți

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR – GUZUN STELA  ÎN CADRUL CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL

CALERIE FOTO

ANUNȚ

privind susținerea tezei de doctor în științe economice a

dnei BURLEA Ecaterina

cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii

La data de 03.03.2017, ora 1500, în ședința Consiliului Științific Specializat D 34.521.03-15 din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, pe adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab 52, et. 2, bir. 212, va avea loc susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei BURLEA Ecaterina cu tema „Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii”, specialitatea 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate.

Conducător ştiinţific:

BURLACU Natalia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Referenţi oficiali:

ULIAN Galina, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, USM

ȘESTACOVSCAIA Angela, doctor în științe economice, conferențiar universitar, USM

Reclame