LECTURI ECONOMICE

На данном изображении может находиться: 1 человек, текст

Simposia Studentium 19 aprilie 2019

 

На данном изображении может находиться: 1 человек, стоит, борода и костюм
На данном изображении может находиться: 12 человек, люди улыбаются, люди стоят, люди сидят и в помещенииНа данном изображении может находиться: 14 человек, люди стоят и в помещении
На данном изображении может находиться: 3 человека, люди сидятНа данном изображении может находиться: 1 человек, экран и в помещенииНа данном изображении может находиться: 4 человека, люди сидят и экран

На данном изображении может находиться: 5 человек, люди сидят

На данном изображении может находиться: 1 человек, стоит

Нет описания фото.

На данном изображении может находиться: один или несколько человек

La 17.04.2019, ora 17.30, aula 245 va avea loc Workshop-ul cu tema „Economia digitală în Republica Moldova”, cu participarea invitaților speciali, studenților ciclului II – Masterat și profesorilor Facultății Științe Economice.

 

 

La 03 aprilie 2019 a avut loc Workshop-ul cu genericul „Metodologia și instrumentele de gestionare a riscurilor în entitățile publice la autogestiune”, cu participarea invitaților speciali – profesioniști din sectorul real, a studenților ciclului II – Masterat și a profesorilor Facultății Științe Economice.  Detalii AICI sau mai multe…

 

SYMPOSIA

STUDENTIUM, MASTERANDUM, DOCTORANDUM

3-4 mai 2018

pentru studenții ciclurilor Licență, Masterat și Doctorat

Programa_Conferința Sympozia Studentum 2018

 

 

 

LECTURI ECONOMICE

26 aprilie 2018 – 11.00

Turismul Transfrontalier

Фото Veaceslav Ioniță.

SYMPOSIA

STUDENTIUM, MASTERANDUM, DOCTORANDUM

PARADIGMA MANAGERIALĂ, TENDINŢE  NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CONTEXTUL REFORMELOR ECONOMICE

 Conferință științifică anuală

 19  mai  2017

Programa Conferința stiintifica anuala Symposia Studentium  2017

Lecturi Economice la ULIM „Formula dezvoltării economiei durabile prin cunoaştere în era informaţiei şi a globalizării”, 15 aprilie 2014

Marţi, 15 aprilie 2014, Facultatea Ştiinţe Economice orzanizează  prima Sesiune Ştiinţifică de Lecturi Economice în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu genericul „Formula dezvoltării economiei durabile prin cunoaştere în era informaţiei şi a globalizării”. Acest prim debut a fost de bun augur atât pentru organizatorii evenimentului, cât şi pentru invitaţi.

Raportorul de bază –  Veaceslav IONIŢA, Doctor în economie, conferenţiar universitar, Preşedintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget şi Finanţe, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Invitaţii: Alexandru STRATAN, doctor habilitat în economie, profesor universitar, Directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Viorel CHIVRIGA, Expert Asociat al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” şi Alexandru FALĂ, Director de Program „Sectorul monetar şi modelare economică” al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”.

Moderator:   dna Viorelia MOLDOVAN-BATRÂNAC, doctor în economie, conferenţiar universitar, vicerector ULIM.

Lecturi-economice-la-Ulim-formula-dezvoltarii-economiei-durabile-prin-cunoastere-in-era-informatiei-si-a-globalizarii

Sesiunea științifică de Lecturi Economice la ULIM cu genericul „Administrarea sistemului public de asigurări sociale în Republica Moldova: provocări şi viziuni de modernizare”

Marţi, 28 aprilie 2015, Facultatea Ştiinţe Economice  organizează cea de a doua Sesiune Ştiinţifică de Lecturi Economice în cadrul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova cu genericul „Administrarea sistemului public de asigurări sociale în Republica Moldova: provocări şi viziuni de modernizare”.

Printre invitaţii de onoare:   dna Tatiana POPA, vicepreşedintele Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova; dna Elena ŢÎBÎRNĂ, consilierul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova; dna Svetlana DASCĂL, şef Direcţia generală audit intern a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova; dl Alexandru FALĂ, Director de Program „Sectorul monetar și modelare economică” al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”; dl Alexandru STRATAN, dr. ha., prof. univ., directorul Institutului Naţional de Cercetări Economice, AŞM; dna Vera BACIU, membru plenipotenţiar ACAP,  auditor certificat, Contabil Profesionist Certificat Internaţional CIPA.

Participanți:   profesorii instituţiilor superioare de învăţământ din Republica Moldova, precum Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat din Moldova şi profesorii ULIM. De asemenea, în discuţii au participat activ studenţii ciclului I licenţă, II masterat şi III doctorat.

Moderator:   dna Viorelia MOLDOVAN-BATRÂNAC, doctor în economie, conferenţiar universitar, vicerector ULIM.

Sesiunea științifică de Lecturi Economice cu genericul „Politici și strategii de reformare fiscală în contextul internaționalizării și decentralizării”,

04 noiembrie 2015

Participanți:  experți invitați, oameni de știință, mass-media, masteranzi și doctoranzi din R. Moldova și R. Coreea,  Valeriu Chițan, membrul Plenului Curții de Conturi; Alexandru Stratan, dr. hab., prof. univ., Director INCE; Galina ULIAN, dr. hab., prof. univ., USM; Vladimir Roșca, vicepreşedinte al Consiliului Director ACAP RM; Marina Șelaru, director executiv al ACAP RM; Vera Baciu, auditor certificat; Andrei Petroiu, dr., conf. univ., ASEM; Angela Filip, dr., conf. univ., USM; Rodica BURBULEA, dr., conf. univ., UASM; Veronica MOVILEANU, dr., conf.univ., UASM; Adrian ȚURCANU, dr., specialist principal S.A. „Moldtelecom”, Cristina LACHI, drd., USM;  Ion MURA, drd., vice-director S.R.L. „LUKOIL-Moldova”; Tatiana Șichirlinscaia, „LOGOS-PRESS” etc.)

Reclame